DOĞUŞ İNŞAAT EMLAK - GAYRİMENKUL ALIM - SATIM - KİRALAMA - DEVİR | GAYRİMENKULDEKİ TEK ADRESİNİZ

Hızlı Arama

expertiz hizmetleri

Expertizlik, uzman kişilerce yapılan inceleme, keşif, muayene anlamına gelmektedir. Gayrimenkul sektöründe de özellikle emlak fiyatlarının değerlendirilmesinde
kullanılmaktadır.

Gayrimenkul sektöründe sağlıklı bir tespitin yapılabilmesi için dünyada
ve ülkemizde kullanılan modern değerlendirme teknikleri dört ana başlık altında
toplanmaktadır.

1-Maliyet Metodu: burada muhtemel bir alıcının belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden fazla bir bedel ödeyemeyeceği varsayımından
hareket edilir.

2-Piyasa ( Pazar ) Değeri veya Emsal Metodu: burada ise değerlemesiyapılan gayrimenkulun benzeri gayrimenkullerin satış değeri ile karşılaştırılmasıdır.

3-Geliştirme Metodu: Değerlemesi yapılacak gayrimenkulun o andaki kullanımından daha farklı olarak bir başka uygulamaya hizmet edecek şekilde  geliştirilmesinden doğacak gelirlerin karşılaştırılmasından yapılır.

4-Finansal Metod: Gayrimenkulun gelecekte tahakkuk edecek gelirinin belirli bir ıskonto hesabı ile bugünkü değerinin hesaplanmasından elde edilir.

 

Tasarım ve Programlama SYEMLAK (Versiyon 2.4)